Menu

Partners

Dit project kwam tot stand dankzij de intense samenwerking van heel wat spelers uit de botanische sector en de natuurbescherming. Wij willen hen nogmaals van harte danken!

Tela Botanica
Tela Botanica is de medeoprichter van “Sauvages de ma rue” (sauvagesdemarue.fr) - in het Nederlands vrij vertaald als “wilde planten in mijn straat” - het nationaal observatorium van de wilde planten over heel het Franse grondgebied in het kader van een participatief wetenschappelijk project. Zo weet u meteen ook waar “Belles de ma rue - Straatmadeliefjes” de mosterd ging halen. Het project wil het grote publiek didactisch sensibiliseren. Tela Botanica stelde dit project de digitale tools ter beschikking om gegevens uit waarnemingen te verzamelen en te beheren.


Plantentuin Meise
De Plantentuin van Meise herbergt een verzameling van 18.000 soorten planten uit alle hoeken van de wereld. De Plantentuin van Meise is een zeer geavanceerde wetenschappelijke instelling waar tal van vorsers de plantendiversiteit in kaart brengen en de verspreiding van de soorten, evenals hun evolutie in de tijd onderzoeken, voor zowel België als de rest van de wereld. Het omvangrijke herbarium en de bibliotheek vormen de belangrijkste pijlers voor het onderzoek.

De plantentuin heeft ook als opdracht om die kennis te delen. Het grote publiek, evenals klassen van zowel lagere als middelbare scholen met uiteenlopende studierichtingen kunnen er terecht voor een geleid bezoek en het volgen van diverse activiteiten.

Natagora
Natagora stelt zich tot doel de natuur, en dan in het bijzonder in Wallonië en in Brussel, te beschermen. De hoofdbetrachting bestaat erin de aftakeling van de biodiversiteit een halt toe te roepen en de natuur nieuwe kansen te geven waarbij wordt gezocht naar een gezond evenwicht tussen mens en natuur.

Leefmilieu Brussel
Afdeling Groene ruimten - Afdeling Duurzame Stad
De website wordt in de steigers gezet met de steun van Leefmilieu Brussel in het kader van zijn steun aan lokale Agenda 21 projecten. De Afdeling Groene Ruimten is overigens partner van het project in samenwerking met het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie en het Gewestelijk natuurplan.

Apis Bruoc Sella
Apis Bruoc Sella is een Brusselse vereniging voor milieuopleiding en sensibilisering van de stadsnatuur.

NatuurPunt
NatuurPunt is een Vlaamse, onafhankelijke vereniging van vrijwilligers die zorg dragen voor de natuur daar waar ze kwetsbaar en in gevaar is; zowel in Vlaanderen als in Brussel.