Menu

Deelnemen aan het programma “Een straat vol verrassende schoonheden”

Ook al hebt u helemaal geen kaas gegeten van plantkunde toch kunt u, dankzij de zeer eenvoudige tools (zoals deze website) die u ter beschikking worden gesteld, een lijst opmaken van de planten die her en der in uw straat groeien en bloeien.

Die gegevens worden vervolgens door het netwerk van botanici van Tela Botanica gevalideerd.

Hoe deelnemen?

• U hoeft zich helemaal niet in te schrijven om uw waarnemingen via de invoertool in te dienen.
• Wel moet u als waarnemer bij elke vaststelling uw naam/voornaam (of gebruikersnaam) vermelden. U kunt ook opteren voor een pseudoniem.
• Al uw waarnemingen kunt u terugvinden in uw “online boekje” (Carnet en Ligne) dat door onze partner wordt beheerd.
• Plantkundigen uit Frankrijk, België en andere hoeken van de wereld controleren a posteriori uw waarnemingen en helpen u bij het determineren/valideren van de informatie.
Uw waarnemingen blijven tegelijk zichtbaar in de tool “Een straat vol verrassende schoonheden”.
• Vergeet niet de plek waar u de waarnemingen deed te vermelden en alle vakjes, zoals gevraagd, in te vullen zodat kan worden achterhaald waar de waargenomen planten zich bevinden.
• Tot slot moeten de waarnemingen worden aangevuld met een duidelijke foto. Hoe u daarbij precies te werk moet gaan, leert u in de tutorial die u bij uw eerste foto’s begeleid.

Welkom dus en succes met de waarnemingen!
En nog een laatste, belangrijke toelichting: bepaalde planten die u zult waarnemen zijn eetbaar, maar let op! We leven in de stad ...
Het wordt dan ook ten stelligste afgeraden om planten uit de straat op te eten! Eetbare planten waarnemen in een beschermde omgeving is helemaal iets anders dan planten aan de voet van een boom, midden in een straat ... Het gaat immers om uw gezondheid en van uw eventuele gasten. Zorg er ook voor dat u iets op zak hebt om na een waarneming de handen van uw kinderen schoon te maken alvorens ze die in hun mond stoppen.
De Gemeente Sint-Gillis wijst elke aansprakelijkheid af voor planten die bij een waarnemingssessie in de straat worden geplukt en opgegeten.

Klik hier als het formulier niet correct wordt weergegeven.