Menu

Welkom

Welkom bij het Observatorium van Sint-Gillis voor wilde planten: “Een straat vol verrassende schoonheden”!

“Het lijkt erop dat de planten met gulle hand over de aarde werden gezaaid, als sterren aan het firmament, om de mens uit te nodigen tot het bestuderen van de natuur, niet alleen uit nieuwgierigheid maar evenzeer om ervan te genieten. “ Jean-Jacques Rousseau

Deze website wil u leren hoe wilde planten in uw (stedelijke) woonomgeving te identificeren.
Post een foto van een plant die u fascineert, die u mooi vindt en waarover u meer wilt weten.
Benoem de plant, indien u hem herkent. Uw waarneming wordt vervolgens gevalideerd door een netwerk van botanici.
Ontdek andere plaatsen waar u de plant kunt vinden en leer de namen kennen van de andere planten in uw buurt.

Leer hoe u wilde planten in uw woonomgeving, kunt herkennen: ze kunnen ons immers een lange geschiedenis vertellen ... En verhullen vaak verrassende anekdotes.

De natuur krijgt stilaan opnieuw een rechtmatige plaats in onze stedelijke leefwereld. Dat is onder meer te danken aan het verbod op het gebruik van pesticiden in de openbare ruimte dat al een paar jaar van kracht is. Ze worden niet langer gebruikt door de gemeentediensten bij het onderhoud van de straten en pleinen. Pesticidegebruik is sinds kort ook voor particulieren verboden. Dit verbod slaat meer bepaald op producten die glyfosaat bevatten.
Onkruid? Of een te ontdekken plant? Wilde planten dragen bij tot de biodiversiteit in de stad en zijn dus nuttig voor de instandhouding van het broze evenwicht tussen de verschillende ecosystemen.

De Gemeente Sint-Gillis is verheugd om, via de website van de dienst Duurzame Ontwikkeling het eerste officiële Observatorium voor wilde planten van het Brussels Gewest vanaf 2017 ter beschikking te stellen voor het grote publiek.
Alleen, met het gezin, met de klas, van harte welkom om deel te nemen en onze stad te ontdekken vanuit een andere, nieuwe invalshoek!